Tag - zabezpieczenie

Entries feed - Comments feed

Tuesday, February 26 2019

Promesa jako forma zabezpieczenia kredytu samochodowego

Promesa z definicji jest czymś w rodzaju przyrzeczenia. W praktyce jest to dokument, który zobowiązuje określoną stronę do zrealizowania konkretnych usług na rzecz drugiej strony. Sytuacja ekonomiczna obydwu stron promesy wymaga czasem wprowadzenia takiego zobowiązania. Jak odnosi się to do realiów kredytów samochodowych?

Continue reading...