Zainteresowanie podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym wzrosło znacząco w ostatnich latach ze względu na poprawę wydajności giełdy papierów wartościowych, a także przez słabość standardowych narzędzi oszczędnościowych. Czy faktycznie inwestorzy indywidualni wychodzą z zakładania lokat bankowych? W artykule zobaczysz, że lokata bankowa przydaje się nawet w najpoważniejszych strategiach inwestycyjnych.