Tag - lokata bankowa

Entries feed - Comments feed

Thursday, August 9 2018

Czy inwestorzy indywidualni rezygnują z zakładania lokat bankowych?

Zainteresowanie podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym wzrosło znacząco w ostatnich latach ze względu na poprawę wydajności giełdy papierów wartościowych, a także przez słabość standardowych narzędzi oszczędnościowych. Czy faktycznie inwestorzy indywidualni wychodzą z zakładania lokat bankowych? W artykule zobaczysz, że lokata bankowa przydaje się nawet w najpoważniejszych strategiach inwestycyjnych.

Continue reading...