Żyrowanie (poręczenie) kredytu to jedna z najpopularniejszych praktyk zabezpieczenia spłaty długoterminowego zobowiązania. Poręczenie wynika z kodeku cywilnego. Poręczyciel to osoba, która bierze na siebie odpowiedzialność za regulowanie rat, jeżeli pierwotny kredytobiorca z różnych powodów tego nie zrobi. Na poręczyciela de facto przechodzi całe ryzyko, bez żadnego wynagrodzenia, ani przekazania konkretnego majątku.